Kosten

De tarieven voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden jaarlijks bepaald door het LOVCK (Landelijk OVerleg Vakinhoud Civiel en Kanton).
In veel gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten te krijgen, op basis van de bijzondere bijstand, deze vragen wij dan ook dit jaarlijks voor u aan.